Het Deep Adaptation Forum (DAF)

Het Deep Adaptation Forum (DAF) biedt gratis evenementen en online platforms voor mensen die ondersteunende gemeenschappen zoeken en opbouwen om de realiteit van de klimaatcrisis het hoofd te bieden.

De missie van DAF is "het belichamen en mogelijk maken van liefdevolle antwoorden op onze hachelijke situatie". De hachelijke situatie verwijst naar de ineenstorting van de samenleving, voornamelijk als gevolg van de klimaatcrisis en andere wereldwijde crises zoals het verlies van biodiversiteit en bodemverarming.

Op deze website verwijzen de termen 'maatschappelijke ondergang', 'instorting' of 'verval' naar het einde van de moderne manieren waarop mensenlevens onderhouden worden. Dit betreft voedsel, onderdak, veiligheid, recreatie, identiteit en zingeving, alsook instellingen en sociale structuren. Verschillende mensen binnen DAF ervaren dit als waarschijnlijk, onvermijdelijk, of als iets dat al aan de gang is.

Het DA Forum is ontstaan naar aanleiding van Professor Jem Bendell's academische paper, gepubliceerd in 2018 en herzien in 2020. Beide versies verkennen persoonlijke en collectieve veranderingen die sommige mensen helpen om de maatschappelijke ontwrichting en ineenstorting zo liefdevol mogelijk te begrijpen, erop voor te bereiden en ermee te leven. Mensen uit alle lagen van de bevolking overwegen nu wat het betekent als het te laat is om een wereldwijde catastrofe af te wenden. Mensen uiten hun angst en ongerustheid, soms op destructieve manieren. Naarmate de gevolgen van de klimaatchaos escaleren, kan collectieve paniek extreme vormen van "anders-zijn" teweegbrengen, zoals xenofobie, racisme en zelfs fascistische reacties.

Niemand weet precies wat er zal gebeuren, waar, of wanneer. Maar de mensen in DAF merken dat de verstoringen van biosfeer en klimaat mensen en andere soorten dwingen om nieuwe manieren en plaatsen te zoeken om te leven. Terwijl alle samenlevingen te maken krijgen met ineenstorting, betalen raciale en inheemse gemeenschappen, en bijna alle niet-menselijke soorten, de vroegste en hoogste prijs. Het DA Forum nodigt deelnemers uit om ineenstorting te begrijpen vanuit een mondiaal en historisch perspectief, in plaats van als iets dat nog niet gebeurd is. Deelnemers aan het DA Forum erkennen dat veel gemeenschappen het trauma van ineenstorting al hebben ervaren, hetzij door natuurlijke oorzaken, hetzij als gevolg van oorlog, slavernij, kolonisatie, of andere sociale onrechtvaardigheden.

Bevoorrechte samenlevingen en economieën bestaan vandaag de dag als gevolg van het onrecht waar we het hierboven over hebben gehad. Dit onrecht, de bijbehorende trauma's en de gevolgen ervan worden nog steeds ervaren door de wereldwijde meerderheid van vandaag. Het DA-forum verbindt zich ertoe solidair te zijn met alle getroffenen, menselijk of niet, en de lessen te delen die kunnen voorkomen dat onrechtvaardigheden blijven bestaan. Het DA Forum erkent dat men zich bewust moet zijn van de verantwoordelijkheid, waar en door wie die aanvaard moet worden, en dat verzoening waar mogelijk van belang is.

Het DA Forum telt momenteel ongeveer 15.000 deelnemers met vele achtergronden en landen. Mensen komen met elkaar in contact in alle tijdzones via live video, blogs en sociale media. Het DA Forum creëert een verscheidenheid aan ruimtes waar mensen vrijuit kunnen praten over moeilijke dingen terwijl ze samen liefdevolle antwoorden creëren op deze hachelijke situatie. Mensen steunen elkaar, en onderzoeken wat diepe aanpassing voor hen betekent en hoe ze kunnen reageren met moed en mededogen.

Het DA Forum organiseert verschillende wekelijkse en maandelijkse evenementen, zowel online als in persoon, gratis en door donatie. Typische evenementen en projecten maken diepe verbinding en creatieve samenwerking mogelijk, in plaats van alleen het delen van informatie. Nieuwere deelnemers uiten vaak hun diepe opluchting bij het vinden van een betrouwbare plek voor verbinding in plaats van ruzie. Iedereen op elk niveau van instorting-bewustzijn kan steun zoeken bij onze lijst van gidsen.

Een Kernteam van vijf bescheiden betaalde freelancers beheert de dagelijkse activiteiten. Daarnaast dragen toegewijde vrijwilligers van over de hele wereld bij aan een scala van vaardigheden om onze gemeenschap te ondersteunen. Het DA Forum netwerk van online en in-person Aangesloten groepen brengt geografische, taal- en belangengroepen samen afgestemd op het DAF Handvest. Iedereen is welkom om lid te worden van deze netwerken voor peer support, persoonlijke groei, en samenwerking aan projecten.

Het DA Forum rekent op regelmatige en gulle giften van tijd en geld om zijn werk voort te zetten, inclusief kleine occasionele subsidies. Hoe meer financiële steun DAF krijgt, hoe groter de impact die deze sociale beweging kan hebben, over grenzen, culturen en sociale klassen heen. Het DA Forum is een katalysator voor vrede en positieve transformatie in een steeds meer gefragmenteerde wereld.

Onze fiscale sponsor: Het Schumacher Instituut

Alle fondsen worden beheerd door onze partner en fiscale sponsor, het Schumacher Institute, een geregistreerde Britse liefdadigheidsinstelling.
Bedrijfsnummer: 6606284
Maatschappelijke zetel: Create Centre, Smeaton Road BRISTOL, BS1 6XN
Geregistreerd liefdadigheidsnummer: 1144674
Website: www.schumacherinstitute.org.uk

Het Deep Adaptation Forum verwelkomt alle financiële steun die u kan bieden via OpenCollective.

© Deep Adaptation Forum 2022 Alle rechten voorbehouden.